Privacyverklaring

De privacy en de veiligheid van de bezoekers van OnlineCasinoBE.com is van het grootste belang en wij doen er alles aan om dit zo te houden. Alle gegevens en verzamelde informatie blijven strikt vertrouwelijk en zullen in geen geval verkocht of overgedragen worden aan derden en zullen niet op zodanige wijze worden uitgeleend, verhuurd, hergebruikt of openbaar gemaakt, indien dit niet voorafgaand is overeengekomen met de bezoeker.

Hoewel we de privacy en de veiligheid van onze bezoekers volledig respecteren, is het belangrijk om te weten dan wij op geen enkele manier garanties kunnen bieden ten opzichte van de websites waarvoor wij een link hebben gegeven of diegenen die links geven naar OnlineCasinoBE.com.

OnlineCasinoBE.com maakt gebruik van cookies om het internetverkeer van en naar onze website proberen te controleren, maar deze cookies worden op geen enkele manier gebruikt om aan enige personen gekoppeld te worden, noch worden ze op geen enkele wijze gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen ten opzichte van onze bezoekers.